Fra Moss jernverk til Peterson Moss

Moss jernverk ligger svært sentralt i Moss og du vil oppdage at dette ikke er en tilfeldighet når du ser på historien til Moss. Jernverket var selve livsnerven og hjertet i byen i sitt virke som den største og viktigste arbeidsplassen for beboerne. Bebyggelsen rundt er gamle, unike arbeiderboliger fra tilbake til den tiden og den ærverdige Konvensjonsgården som ble brukt og besøkt av konger. Mest kjent er kong Christian Frederik den gangen han forhandlet om fred for Norge med den svenske kronprinsen Carl Johan.

Hjertet av byen

Jernverket ble grunnlagt i 1704 og var i mange år sammen med Mossefossen kraft meget sentral i byen. Årsaken til at jernverket ble lagt akkurat her ved fjorden og ikke så langt fra Mossefossen var nettopp det at fjorden gjorde det enkelt å frakte både produkter og råvarer til og fra, mens Mossefossen kunne bidra med kraft for å drive blåsebelgene som krevdes for å smelte og bearbeide produktene. Området rundt var dekket av skog, noe som grunnleggerne så på som en nyttig ressurs og litt senere så var bøndene i området i gang med å produsere trekull som ble levert til jernverket. Oberbergamtet kom fra Kongsberg og utstedte et brev med 24 privilegier til jernverket herunder vannkraft, skogen rundt, malm, areal, tilgang til kjørevei og tollfrihet. Arbeiderne ved jernverket ble fritatt for både militærtjeneste og skatt. Det ble levert malm fra Arendalsfeltet som ble smeltet om til flere bruksgjenstander og fra midten av 1700-tallet ble det her støpt tunge kanoner i jern. Jernverket stod senere også for spikerproduksjon, noe som opphørte i 1830-årene. Storhetstiden til jernverket var nok fra grunnleggelsen og helt frem til freden i slutten av 1814.

Konvensjonsgården 1814

Administrasjonsbygningen var et praktbygg som var ferdig i 1778. Denne bygningen ble gjestet av både kongelige og andre betydningsfulle mennesker i den tiden. En av eierne, Bernt Anker inviterte sågar til egne amatørteaterforestillinger der han selv hadde hovedrollen i teaterstykkene som han selv hadde både skrevet og instruert. Moss jernverk hadde nære bånd til Danmark helt fra da jernverket ble grunnlagt. Det året kom den dansk-norske kongen Fredrik IV hele 2 ganger på besøk og etter at administrasjonsbygningen ble reist, så fungerte denne som kongebolig etter hvert. Det var nok denne bruken av administrasjonsbygningen som gjorde at den ble et naturlig møtested for den svenske kronprins Carl Johan og kong Carl Frederik, når de skulle forhandle om fred i 1814. Administrasjonsbygningen ble senere kjent som Konvensjonsgården som følge av at konvensjonen ble undertegnet nettopp her. En konvensjon mange trodde ikke var mulig, men som likevel var mulig og som sørget for at Norge beholdt sin suverenitet.

Etter 1814

I årene som fulgte så gikk det gradvis nedover med driften av jernverket. Det var fred og det trengtes ikke lenger kanoner. Etter hvert ble Moss jernverk underlagt Bærum jernverk og til slutt ble jernverket nedlagt i 1875 etter å ha fungert som sagbruk i de to siste årene. I 1875 kjøpte det lokale firmaet M. Peterson &Søn jernverket for 460 000 kroner.

Peterson Moss

 Det var ikke lenger et marked for å fortsette driften ved jernverket og M. Peterson &Søn gjorde om jernverket til en emballasjefabrikk og ble etablert som Moss Cellulosefabrik. Det ble produsert papir ved fabrikken fra 1898 og papirsekker fra rundt 1910. Industrifirmaet ble hetende M. Peterson &Søn helt frem til 2006, da de ble kjøpt opp av en gruppe investorer som senere solgte det videre til Pemco i 2012. Det er Höegh Eiendom som i dag eier området og som leier ut dette til forskjellige festivaler og anlegget på kaien til GC Rieber Salt AS. Området vitner om en storhetstid i både i krig og fred med jernverk og cellulosefabrikk, og har en svært sentral rolle i nyere norsk historie.