Fredstalen

Fredstalen blir holdt i Parkteateret i Moss under Christian Frederik-dagene, hvert år på dagen den 14. august.

Historiske 14. august 1814

Det var nettopp på denne datoen at kong Christian Frederik av Norge sikret fred med Sverige gjennom å underskrive Mossekonvensjonen sammen med den svenske kronprinsen Carl Johan. Etter at mennene på Eidsvoll hadde lagt grunnsteinen for at Norge skulle fungere som et selvstendig rike og demokrati og valgte danske Christian Frederik som konge av Norge, så gikk den svenske armeen inn i Norge. En stund så det riktig så mørkt ut for det norske kongeriket. Konvensjonen var derfor på ingen måte en selvfølge den gangen da kronprins Carl Johan av Sverige og kong Christian Frederik av Norge møttes i administrasjonsbygget til Moss jernverk. Det bygget som senere ble kalt nettopp for Konvensjonsgården i Moss. For det var her at Mossekonvensjonen ble undertegnet og den sikret både fred med Sverige og den videre utviklingen og oppbygningen av det vi nå kjenner som det norske demokrati og samfunn.

Fredstalen hedrer Mossekonvensjonen

Det ble altså inngått våpenhvile mellom Sverige og Norge den 14. august 1814. Denne våpenhvilen sikret freden og demokratiet i Norge, men den lovlig valgte kongen måtte abdisere. Kong Christian Frederik abdiserte i oktober det samme året og reiste hjem til Danmark. Han ble senere konge av Danmark. 200 år etter at kong Christian Frederik sikret freden, 14. august 2014, stod kronprins Haakon Magnus for fredstalen. Han understreket at det å skape fred handler om mer enn å bare hindre en krig og med dette som tema brukte han talen til å se både bakover og fremover i tid. Kronprinsen roste måten vi i etterkant av avtalen har valgt å bygge opp landet og samfunnet. Alt takket være mennene på Eidsvoll og Mossekonvensjonen som forsvarte grunnloven. Takket være en mann på 27 år som var blitt så glad i Norge. Denne mannen var Christian Frederik. Fredstalen til kronprinsen kan leses i sin helhet på kongehuset.no. En god tale som gir et oversiktlig perspektiv på det arbeidet som vi har hatt for et godt og produktivt samfunn de siste 200 årene og ikke minst med et sterkt lys på at summen av alle valgene våre er et arbeid for fred.

Kjente personer holder fredstale

Fredstalen er selve hovedarrangementet på Christian Frederik-dagene i august. Kronprins Håkon Magnus holdt talen ved 200 års-jubileet og andre kjente mennesker følger i hans fotspor. Fredstalen har blitt holdt av Robert Mood, Thorvald Stoltenberg, Anne Enger og Erik Solheim. I 2015 ble talen holdt av Erik Fosse som er lege og professor ved Universitetet i Oslo. Han er kjent med krig og fred-problematikken gjennom sitt virke i Afghanistan, Libanon og, senere Gaza sammen med Mads Gilbert. Han er hedret som kommandør av St. Olavs Orden for innsatsen og har opparbeidet seg en kunnskap og en innsikt som ga fredstalen en egen dybde. Under Christian Frederik-dagene i 2016 holdt utenriksministeren Børge Brende fredstalen. Han har en lang karriere som politiker og på stortinget, men han har i tillegg arbeidet som generalsekretær i Norges Røde Kors og ledet utplasseringen av feltsykehus på Haiti etter jordskjelvet i 2010, hvilket absolutt gjorde ham aktuell som taler. Børge Brende har en imponerende karriere og akkurat som Erik Fosse så er han også utnevnt som kommandør av St. Olavs Orden.

Musikalske innslag

Fredstalen har blitt holdt forskjellige steder, men i de siste årene så har den blitt holdt i Parkteateret. Ved siden av en flott tale, så kommer det musikalske innslag også. Noe som gjør fredstalen til en flott seremoni å overvære og til en minnesmarkering som er Mossekonvensjonen verdig.