Historie og samfunn

Det er kanskje ikke alle som vet at historien og det norske samfunnet slik vi kjenner det i dag, en gang hvilte tungt på skuldrene til en 27 år gammel mann. Denne mannen er bedre kjent som Christian Frederik og han er dansken som ble smuglet inn i Norge for å motarbeide planene til kronprins Carl Johan av Sverige. Carl Johan ville at Norge skulle bli en del av Sverige, mens mennene på Eidsvoll og Christian Frederik ville at Norge skulle være et eget demokrati.

Eidsvoll og Mossekonvensjonen

Året er 1814 og alle årene etter blir preget av nettopp dette året. Det er viktige dager for demokratiet og for det videre norske samfunnet, når 112 representanter samles til riksforsamling på Eidsvoll. Motet finner de fra fredsavtalen i Kiel etter Napoleonskrigene i januar, stormannsmøtet måneden etter i Eidsvollbygningen og selvstendigheten til kirkene med påfølgende valg. Det er et skifte som puster over Europa og som nå har kommet til Norge. 17. mai velges danske Christian Frederik som dansk konge og han mottar æren og tronen den 19. mai 1814. Men viktigst av alt, så vedtar riksforsamlingen selve Grunnloven. Nå er ikke dette nok til å stoppe kronprins Carl Johan og hans planer, tvert imot så blir han ganske så vred og sender den svenske armeen inn i Norge. Den lovlig valgte kong Christian Frederik av Norge er bare 27 år når han møter kronprins Carl Johan i administrasjonsbygningen ved Moss Jernverk for å forhandle frem en våpenhvile og en aksept for Norge og det norske demokratiet. Konvensjonen blir hetende Mossekonvensjonen og administrasjonsbygningen blir hetende Konvensjonsgården. 14. august 1814 blir stående som en sterk bauta i vår historie, sterkt ved siden av 17. mai som vi feirer så det gir gjenklang i verden.

Det norske demokrati og fred

Vi er velsignet med fred og ro her i Norden. Demokratiene ligger side ved side og vi bygger opp parallelle samfunn som samarbeider godt dersom det behøves. Arbeidskraft og turisme krysser grensene sammen med noe handelslekkasje. Vi var ikke alltid venner, men vi klarer å arbeide sammen for freden etter 1814. Selv under 1. og 2. Verdenskrig har vi klart å arbeide sammen for fred og de verdiene som vi setter så høyt, som ytringsfriheten og demokratiet. Vi sørger for våre syke og svake. Og vi bygger velferdsstaten. Vi tror på likhet og likhet for loven. Og vi tror på frihet, en frihet som denne unge, danske mannen på 27 år sørget for at vi nordmenn får oppleve som nettopp nordmenn.

Storhetstiden til Moss

Tilbake i den tiden da Christian Frederik møter Carl Johan, så er Moss svært så sentral for de kongelige. Her ligger jernverket som danskene var med på å støtte opp om grunnleggelsen av og her ligger også den flotte administrasjonsbygningen som de kongelige gjester mer enn gjerne. Jernverket har produsert godt i over hundre år og involverer både lokalbefolkningen og de som bidrar med malm og andre viktige ressurser til driften. Driften er riktignok på vei nedover og en fredsavtale er ikke det beste for den videre driften av jernverket – selv om de også prøver seg på spiker, så er det kanoner de tjener penger på, samtidig som at jernverket nyter godt av gode privilegier utstedt fra Kongsberg for å stimulere driften. Jernverket må til slutt legges ned og blir oppkjøpt av et firma som holder på med produksjon av den mer fredelige sorten, nemlig celluloseproduksjon. Det er denne celluloseproduksjonen som vi kjenner til i dag. I over 100 år produserer M. Peterson &Søn papir og papirprodukter.